Czy zbycie wierzytelności spadkowej pozwala na zwolnienie z podatku?

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym nie podlegają przychody, które wynikają w sposób bezpośredni ze zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Od pozostałych konieczne będzie odprowadzenie stosownego podatku – wynika z najnowszej interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.