Frankowicze i bankowcy przyspieszą zawieranie ugód po tej uchwale

Zarówno niektóre banki, jak i frankowicze wstrzymują się z ugodami do orzeczenia całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych miesięcy – uważa dr Tadeusz Białek z ZBP. Jego zdaniem po wydaniu uchwały proces zawierania ugód rozpocznie się dość szybko.