Hub4Fintech przejmuje fotowoltaikę firmy Minutor Energia

Hub4Fintech, notowany na NewConnect dostawca usług w sektorze technologii finansowych, poinformował o zamiarze połączenia z firmą Minutor Energia, działającą w segmencie fotowoltaiki. Będzie to tzw. odwrotne przejęcie, gdyż spółka przejmująca przyjmie nazwę firmy przejmowanej. Nowy podmiot będzie prowadzić działalność przede wszystkim w branży odnawialnych źródeł energii.