Koszty transportu decydują czasem o utracie zwolnienia z VAT

Kwoty pobierane przez sklep internetowy na pokrycie kosztów wysyłki towaru do klienta mogą wliczać się do limitu sprzedaży 200 tys. zł, którego przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia z VAT – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.