Ustawa wprowadzająca SLIM VAT 2 wraca z poprawkami do komisji

Ustawa wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2, którego celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług wraca z poprawkami do senackiej komisji budżetu i finansów publicznych.